Intro

Wat is een Shekinaviering?

De Charismatisch Werkgroep Gouda, die onderdeel is van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland, organiseert Shekinavieringen in Gouda.

Shekina is het Hebreeuwse woord voor “wonen” en wordt in de Joodse traditie gebruikt om het wonen van God bij de mensen aan te geven.

lees verder

Doel en Visie

De voornaamste doelstelling van de Charismatische Werkgemeenschap Gouda (CWG) is:

Vernieuwing van de kerken door bijzondere aandacht voor het werk van de Heilige Geest. Het accent ligt bij ons echter vooral op de viering.
Wij verlangen ernaar dat:

lees verder

Programma

Programma 2016-2017

 

2 september

Thema: God is (her)Schepper
Spreker: Stephan Rothuizen

7 oktober

Thema: God is Geest
Spreker: Chris Snoep

4 november

Thema: God als Heelmeester en Trooster
Spreker: Noortje Gooskens

2 december

Thema: Jezus als beeld van God
Spreker: Gerrit Mes

6 januari

Thema: God is in de stilte
Spreker: Marianne Groen

3 februari

Thema: God geeft gaven
Spreker: Carol van Wieren

3 maart

Thema: Gerechtigheid
Spreker: Helmine de Graaff

7 april

Thema: God ontmoet je in lofprijzing
Spreker: Dick van Steenis

Dick van Steenis is een spreker met meer dan 35 jaar ervaring als voorganger van Christengemeente ‘Bethel’  in Boskoop en ‘Kom en Zie’ in Rotterdam.  En voor wie de Shekinavieringen regelmatig bezoekt ook een oude bekende.

Het thema van de avond is “God ontmoeten door lofprijzing”. Lofprijzing is in feite “iets goeds over God zeggen (zingen)”. Op momenten dat het ons goed gaat, op momenten dat we dankbaar zijn, gaat dat bijna vanzelfsprekend. Maar in de Bijbel zien we, dat mensen dit ook doen op momenten, dat de omstandigheden er niet bepaald toe uitnodigen. In Handelingen 16 lezen we bijvoorbeeld, dat Paulus en Silas in de gevangenis lofliederen voor God zingen. Waarom doen zij dat? Wat is het geheim hiervan? Daarover zal Dick van Steenis met ons nadenken. Naast de inleiding over dit onderwerp zal er tijdens deze viering natuurlijk alle ruimte zijn voor muziek en lofprijzing.

De viering begint om 20.00 uur en eindigt ongeveer om 22.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur

Informatie: Leon Sieling tel.: 0348-562020 / e-mail: lsieling@hetnet.nl

lees verder