Intro

Wat is een Shekinaviering?

De Charismatisch Werkgroep Gouda, die onderdeel is van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland, organiseert Shekinavieringen in Gouda.

Shekina is het Hebreeuwse woord voor “wonen” en wordt in de Joodse traditie gebruikt om het wonen van God bij de mensen aan te geven.

lees verder

Doel en Visie

De voornaamste doelstelling van de Charismatische Werkgemeenschap Gouda (CWG) is:

Vernieuwing van de kerken door bijzondere aandacht voor het werk van de Heilige Geest. Het accent ligt bij ons echter vooral op de viering.
Wij verlangen ernaar dat:

lees verder

Programma

Programma 2016-2017

 

2 september

Thema: God is (her)Schepper
Spreker: Stephan Rothuizen

7 oktober

Thema: God is Geest
Spreker: Chris Snoep

4 november

Thema: God als Heelmeester en Trooster
Spreker: Noortje Gooskens

2 december

Thema: Jezus als beeld van God
Spreker: Gerrit Mes

6 januari

Thema: God is in de stilte
Spreker: Marianne Groen

3 februari

Thema: God geeft gaven
Spreker: Carol van Wieren

3 maart

Thema: Gerechtigheid
Spreker: Helmine de Graaff

Bijna aan het begin van de 40 dagen-tijd willen we ons bezinnen op het thema “gerechtigheid”. In het leven en werk vanHelmine de Graaff heeft ‘gerechtigheid’ altijd een grote rol gespeeld. Ruim vier jaar heeft zij onder de armsten in Oekraïne gewerkt. Daarna is zij tien jaar lang teamleider bij Youth for Christ Utrecht geweest en op dit moment is zij werkzaam als geestelijk verzorger in de gevangenis in Haarlem: Voorgaan in diensten, pastorale gesprekken met gedetineerden voeren en het ondersteunen van hun vrouwen en kinderen. Maar ook contact tussen slachtoffers en gedetineerden is onderdeel van haar werk. Kortom, een spreekster die ons zeker het nodige over het thema ‘gerechtigheid’ zal kunnen vertellen!

7 april

Thema: God ontmoet je in lofprijzing
Spreker: Dick van Steenis

 

De viering begint om 20.00 uur en eindigt ongeveer om 22.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur

Informatie: Leon Sieling tel.: 0348-562020 / e-mail: lsieling@hetnet.nl

lees verder