Intro

Wat is een Shekinaviering?

De Charismatisch Werkgroep Gouda, die onderdeel is van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland, organiseert Shekinavieringen in Gouda.

Shekina is het Hebreeuwse woord voor “wonen” en wordt in de Joodse traditie gebruikt om het wonen van God bij de mensen aan te geven.

lees verder

Doel en Visie

De voornaamste doelstelling van de Charismatische Werkgemeenschap Gouda (CWG) is:

Vernieuwing van de kerken door bijzondere aandacht voor het werk van de Heilige Geest. Het accent ligt bij ons echter vooral op de viering.
Wij verlangen ernaar dat:

lees verder

Programma

Programma 2016-2017

 

2 september

Thema: God is (her)Schepper
Spreker: Stephan Rothuizen

7 oktober

Thema: God is Geest
Spreker: Chris Snoep

4 november

Thema: God als Heelmeester en Trooster
Spreker: Noortje Gooskens

2 december

Thema: Jezus als beeld van God
Spreker: Gerrit Mes

Shekinaviering in de adventstijd met een adventsthema!  Gerrit Mes spreekt over de bekende tekst uit het Johannesevangelie “Want alzo lief…”  We vieren, dat God ons liefheeft, dat Hij ons zijn eniggeboren zoon gegeven heeft en we denken met elkaar en met de spreker ook na over wat wij nu, in ons leven ervaren van deze liefde. Niet voor iedereen, die naar zijn eigen leven of naar de wereld kijkt is deze liefde meteen overduidelijk….. Met het kerstfeest op komst kan dat soms heel moeilijk zijn.

Gerrit Mes is voorganger van de Evangelische Gemeente Jozua in Alblasserdam. 25 jaar geleden is hij als spreker begonnen, toen hij deel uitmaakte van gospelgroep “The Bridge”. En als zodanig spreekt hij nog steeds overal in kerken en gemeenten.

6 januari

Thema: God is in de stilte
Spreker: Marianne Groen

3 februari

Thema: God geeft gaven
Spreker: Carol van Wieren

3 maart

Thema: Gerechtigheid
Spreker: volgt

7 april

Thema: God ontmoet je in lofprijzing
Spreker: volgt

 

De viering begint om 20.00 uur en eindigt ongeveer om 22.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur

Informatie: Leon Sieling tel.: 0348-562020 / e-mail: lsieling@hetnet.nl

lees verder