Intro

Wat is een Shekinaviering?

De Charismatisch Werkgroep Gouda, die onderdeel is van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland, organiseert Shekinavieringen in Gouda.

Shekina is het Hebreeuwse woord voor “wonen” en wordt in de Joodse traditie gebruikt om het wonen van God bij de mensen aan te geven.

lees verder

Doel en Visie

De voornaamste doelstelling van de Charismatische Werkgemeenschap Gouda (CWG) is:

Vernieuwing van de kerken door bijzondere aandacht voor het werk van de Heilige Geest. Het accent ligt bij ons echter vooral op de viering.
Wij verlangen ernaar dat:

lees verder

Programma

Programma 2016-2017

 

2 september

Thema: God is (her)Schepper
Spreker: Stephan Rothuizen

7 oktober

Thema: God is Geest
Spreker: Chris Snoep

4 november

Thema: God als Heelmeester en Trooster
Spreker: Noortje Gooskens

2 december

Thema: Jezus als beeld van God
Spreker: Gerrit Mes

6 januari

Thema: God is in de stilte
Spreker: Marianne Groen

3 februari

Thema: God geeft gaven
Spreker: Carol van Wieren

Op vrijdag 3 februari verleent ds. Carol van Wieren zijn medewerking aan de Shekinaviering. Carol van Wieren was ruim 20 jaar PKN predikant van de Nieuwe Kerk in Utrecht, sinds vorig jaar is hij predikant in Alblasserdam en al jarenlang is hij actief binnen de Charismatische Werkgemeenschap Nederland, waar de Charismatische Werkgroep Gouda deel van uitmaakt.

Het thema van de viering is “God geeft gaven”. In de Bijbel lezen we op verschillende plaatsen over de gaven van de Geest. Vaak is gedacht, dat de gaven van de Geest niet meer voorkwamen na de tijd van de apostelen, maar in kerken en kloosters van alle tijden is er altijd een spoor van aanwezig gebleven. En juist de laatste eeuw is er weer een nadrukkelijke bewustwording van de charismata. In de pinksterbeweging en in de charismatische vernieuwing. Maar God wil zijn gaven aan iedere christen geven.

3 maart

Thema: Gerechtigheid
Spreker: volgt

7 april

Thema: God ontmoet je in lofprijzing
Spreker: volgt

 

De viering begint om 20.00 uur en eindigt ongeveer om 22.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur

Informatie: Leon Sieling tel.: 0348-562020 / e-mail: lsieling@hetnet.nl

lees verder